Ruby888 Call Center

แนะนำเกมส์เก้าเก

♠ อุปกรณ์ไพ่หนึ่งสำลับ
♠ จำนวนผู้เล่นอย่างน้อย 2-6 คน
♠ ใช้เวลา2-8 นาที ต่อเกมส์

ผู้เล่นทุกคนต้องวางเดิมพันที่ได้เลือก ลงกองกลาง ซึ่งแล้วแต่ว่าจะตกลงกันเท่าไหร่

ประเภทเดิมพัน ยอดวางเดิมพัน ยอดเดิมพันต่ำสุดที่เข้าโต๊ะ ยอดสูงสุดที่เข้าโต๊ะ ส่วนแบ่ง
30 30 200 5000 5%

หลังเปิดโต๊ะผู้เล่นแต่ละคนต้องวางเดิมพันที่เรียกว่าเงินกองกลางก่อน ,แจกไพ่ให้ผู้เล่นคนละหนึ่งใบเพื่อเริ่มการแจกไพ่ จากนั้นให้เปลียบเทียบไพ่บนมือของผู้เล่นแต่ละคน ให้เริ่มแจกจากผู้เล่นที่แต้มบนไพ่ใหญ่สุด จากนั้นแจกไพ่ผู้เล่นคนถัดไปตามเข็มนาฬิกา เมื่อผู้เล่นได้ไพ่คนละสองใบแล้ว เริ่มเดิมพันครั้งแรก หลังจากนั้นแจกไพ่ใบที่สามและเดิมพันครั้งที่สองได้

 

ลักษณะไพ่

ไพ่แต่ละใบ โดยเรียงจากน้อยไปหามากดังนี้:2,3,4,5,6,7,8,9,10,J,Q,K,A

โดยเรียงดอกจากน้อยไปหามากคือ:ดอกจิก < ข้าวหลามตัด < โพธิ์แดง < โพธิ์ดำ

ลักษณะไพ่:
โดยเรียงจากน้อยไปหามากดังนี้ แต้ม< สี < เรียง< เซียน< สเตรทฟลัช< ตอง

♠    “ไพ่ธรรมดา”  มีค่าตามเลขนั้นๆ ยกเว้น 10 J Q K นับเป็น 0 แต้มที่รวมกันเกินสิบ ให้ตัดเลขหลักสิบออก เหลือแต่เลขหลักหน่วย แต้มที่มีค่ามากที่สุดคือ9แต้ม กรณีที่มีแต้มเหมือนกัน ให้ดูไพ่ที่มีค่าสูงสุดของชุดนั้นๆผู้มีแต้มเหนือกว่าจะชนะ หากแต้มเท่ากัน ให้ดูสีของไพ่ที่มีค่าสูงสุดของชุดนั้นๆ เช่น ไพ่ (2 7 8)=7แต้ม< ไพ่(8 10 k)=8แต้ม ,
ไพ่(ข้าวหลามตัด2 โพธิ์แดง4 โพธิ์ดำ8)=4แต้ม<ไพ่(ดอกจิก2 ข้าวหลามตัด3 ดอกจิก9)=4แต้ม , ไพ่(ดอกจิก 6 ดอกจิก9 ข้าวหลามตัด10)=5แต้ม <ไพ่(ข้าวหลามตัด7 ข้าวหลามตัด8 โพธิ์ดำ10)=5แต้ม

♠    “ดอกเดียวกัน”  หมายถึง ไพ่สามใบเป็นไพ่ที่มีดอกเดียวกัน โดยเรียงจากน้อยไปหามากดังนี้ ดอกจิก < ข้าวหลามตัด < โพธิ์แดง < โพธิ์ดำ เหนือกว่าเก้าแต้ม กรณีดอกเดียวกันสู้ดอกเดียวกัน ให้เรียงดอกจากน้อยไปหามากก่อน (โพธิ์ดำมากสุด ดอกจิกน้อยสุด) ถ้าสีเท่ากัน ให้ดูไพ่ที่มีค่าสูงสุดของชุดนั้นๆผู้มีแต้มเหนือกว่าจะชนะ เช่น ดอกจิก(A K 9)< โพธิ์ดำ(3 5 7);ข้าวหลามตัด(4 7 8)< ข้าวหลามตัด(2 3 9)

♠    “เรียง”  หมายถึงไพ่สามใบในมือมีเลขเรียงกัน เช่น 10,J,Q (Q、K、Aมีค่ามากที่สุด รองลงมา คือ A、2、3) กรณีเรียงสู้เรียง ให้เทียบแต้มก่อน เช่น (4 5 6)<(7 8 9);(A 2 3)<(Q K A)กรณีที่มีแต้มเรียงเหมือนกัน ให้ดูสีของไพ่ที่มีค่าสูงสุดของชุดนั้นๆ (โดยเรียงดอกจากน้อยไปหามากคือ ดอกจิก < ข้าวหลามตัด < โพธิ์แดง < โพธิ์ดำ) เช่น (โพธิ์ดำ4 โพธิ์ดำ5 ข้าวหลามตัด6)<(ข้าวหลามตัด4 ข้าวหลามตัด5 โพธิ์ดำ6)

♠    “เซียน”  หมายถึงไพ่สามใบเป็นไพ่ในกลุ่ม J Q K โดยจำแนกเป็น JJQ, QQK หรือ JKK ก็ได้ กรณีเซียนสู้เซียน ให้ดูไพ่ที่มีค่าสูงสุดของชุดนั้นๆผู้มีแต้มเหนือกว่าจะชนะ กรณีที่มีแต้มเรียงเหมือนกัน ให้ดูสีของไพ่ที่มีค่าสูงสุดของชุดนั้นๆ (โดยเรียงดอกจากน้อยไปหามากคือ ดอกจิก < ข้าวหลามตัด < โพธิ์แดง < โพธิ์ดำ) เช่น JQQ<jjk;(โพธิ์ดำj โพธิ์ดำq=”” ดอกจิก=”” k)<(ดอกจิก=”” j=”” โพธิ์แดง=”” q=”” โพธิ์ดำk)=”” <br=””>
♠    “สเตรทฟลัช”  หมายถึง ไพ่สามใบในมือเรียงกันโดยมีดอก(สี)เดียวกัน กรณีสเตรทฟลัชสู้สเตรทฟลัช ให้ดูสีของไพ่ก่อน (โดยเรียงดอกจากน้อยไปหามากคือ ดอกจิก < ข้าวหลามตัด < โพธิ์แดง < โพธิ์ดำ) กรณีที่มีสีเหมือนกัน ให้ดูไพ่ที่มีค่าสูงสุดของชุดนั้นๆผู้มีแต้มเหนือกว่าจะชนะ เช่น ข้าวหลามตัด(J Q K)< โพธิ์ดำ(2 3 4); โพธิ์แดง(4 5 6)< โพธิ์แดง(7 8 9)

♠    “ตอง”  หมายถึง ไพ่สามใบในมือ เป็นเลขเดียวกันทั้งสามใบ (ตอง3มีค่ามากที่สุด รองลงมาคือ ตองA) กรณีตองสู้ตอง ให้ดูไพ่ที่มีค่าสูงสุดของชุดนั้นๆผู้มีแต้มเหนือกว่าจะชนะ ไม่ต้องดูสีของไพ่ เช่น 777<kkk<aaa

เซียนสู้เซียน เรียงสู้เรียง ตองสู้ตอง ในกรณีที่มีค่าเท่ากันให้วัดกันว่า มีตัวไหนใหญ่สุด(ตัวไหนคุม) ให้ดูไพ่ที่มีค่าสูงสุดของชุดนั้นๆผู้มีแต้มเหนือกว่าจะชนะ (Aมากสุด 2น้อยสุด)ถ้าเลขเท่ากัน โดยเรียงดอกจากน้อยไปหามากคือ ดอกจิก < ข้าวหลามตัด < โพธิ์แดง < โพธิ์ดำ
ดอกเดียวกันสู้ดอกเดียวกัน สเตรทฟลัชสู้สเตรทฟลัช ให้เรียงดอกจากน้อยไปหามากก่อน (โพธิ์ดำมากสุด ดอกจิกน้อยสุด) ถ้าสีเท่ากัน ให้ดูไพ่ที่มีค่าสูงสุดของชุดนั้นๆผู้มีแต้มเหนือกว่าจะชนะ
ไพ่ธรรมดาที่มีแต้มเท่ากัน ให้ดูไพ่ใบที่มีค่าสูงสุดของชุดนั้นๆ ถ้าแต้มเท่ากันอีก ให้ดูสีของไพ่ที่มีค่าสูง

 

ประเภทเดิมพัน

เมื่อผู้เล่น ดูไพ่แล้วมีทางเลือก ดังนี้คือ (ให้แต่ละคนเลือกตามลำดับการแจกไพ่):

♠ “หมอบ” ให้คว่ำไพ่ไว้ข้างหน้า ผู้เล่นที่หมอบจะไม่ต้องเล่นต่อในตานี้ แต่จะเสีย เงินกองกลางที่ได้ลงไว้แต่แรก
♠ “ผ่าน” กรณีผู้เล่นทั้งหมดก็ไม่ได้เดิมพัน สามารถเลือก “ผ่าน”
♠ “เดิมพัน” กรณีผู้เล่นทั้งหมดก็ไม่ได้เดิมพัน สามารถเลือก “เดิมพัน” เดิมพันห้ามต่ำกว่ายอดวางเดิมพัน
♠ “ตาม” ให้วางเดิมพันจนเท่ากับคนก่อนหน้า
♠ “เกทับ” หลังจากตามแล้วสามารถวางเดิมพันเพิ่มได้ ผู้เล่นคนถัดไปต้องเลือก หมอบตาม หรือ เกทับ
♠ “แทงทั้งหมด”วางเดิมพันทั้งหมดที่เหลือของผู้เล่น ผู้เล่นที่เลือก หมดหน้าตัดให้รอเทียบไพ่
เมื่อไม่มีผู้เล่นเพิ่มยอดเดิมพันอีก (ยกเว้นผู้เล่นที่หมอบไพ่) ผู้เล่นทุกคนจะทำการเทียบไพ่เพื่อผลแพ้ชนะ กรณีมีผู้เล่นหมอบไพ่กันหมดเหลือผู้เล่นคนเดียว ผู้เล่นที่เหลือเป็นผู้ชนะและสามารถที่จะเลือกเปิดหรือไม่เปิดไพ่ให้ผู้เล่น คนอื่นดูได้
ระหว่างเล่นเกมส์ หากเวลาหมดแล้วผู้เล่นยังไม่มีการกระทำใดๆ ระบบจะช่วยเลือกผ่านหรือหมอบโดยอัตโนมัติ กรณีที่ไม่มีการกระทำใดๆติดต่อกันสองครั้ง หลังจบตานั้นๆ ผู้เล่นจะถูกตัดออกจากเกมส์แล้วกลับสู่หน้าเลือกโต๊ะ

 

กรณีสายหลุด

ถ้าถึงผู้เล่นที่สายหลุดเลือก ระบบจะช่วยเลือกผ่านหรือหมอบโดยอัตโนมัติ ผู้เล่นเลือกเทหน้าตักให้นับผลแพ้ชนะตามนั้น

GClub โปรโมชั่น
GClub Login